Điện thoại đặt hàng
0901342288 - 0974590827

Bàn Quản Lý

Bàn Quản Lý là những sản phẩm nội thất văn phòng không thể thiếu trong phòng làm việc giám đốc. Bàn Quản Lý nằm trong phòng giám đốc là một không gian làm việc với đặc thù là nơi làm việc của vị trí lãnh đạo đứng đầu mỗi doanh nghiệp. Vì vậy mà đòi hỏi Bàn Quản Lý phải vừa tiện nghi, vừa thể hiện được sự chuyên nghiệp của công ty. Tùy thuộc vào thiết kế phòng giám đốc cũng như sở thích của người lãnh đạo mà sẽ có những gợi ý về mẫu Bàn Quản Lý đẹp khác nhau cho dự án của bạn.

Bàn Quản Lý Không Gian Elegant Space YCHIHS025
Bàn Quản Lý Không Gian Elegant Space YCHIHS025
6,200,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD067
Bàn Quản Lý YCHIMD067
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD066
Bàn Quản Lý YCHIMD066
9,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD065
Bàn Quản Lý YCHIMD065
9,800,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD064
Bàn Quản Lý YCHIMD064
11,500,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 8%
Bàn Quản Lý YCHIMD063
Bàn Quản Lý YCHIMD063
11,500,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 8%
Bàn Quản Lý YCHIMD062
Bàn Quản Lý YCHIMD062
13,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD061
Bàn Quản Lý YCHIMD061
9,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD060
Bàn Quản Lý YCHIMD060
7,800,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD059
Bàn Quản Lý YCHIMD059
8,200,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD058
Bàn Quản Lý YCHIMD058
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD057
Bàn Quản Lý YCHIMD057
8,700,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD056
Bàn Quản Lý YCHIMD056
12,000,000đ 13,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Quản Lý YCHIMD055
Bàn Quản Lý YCHIMD055
8,700,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD054
Bàn Quản Lý YCHIMD054
9,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD053
Bàn Quản Lý YCHIMD053
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD052
Bàn Quản Lý YCHIMD052
11,000,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD051
Bàn Quản Lý YCHIMD051
9,800,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD050
Bàn Quản Lý YCHIMD050
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD049
Bàn Quản Lý YCHIMD049
12,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD048
Bàn Quản Lý YCHIMD048
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD047
Bàn Quản Lý YCHIMD047
9,700,000đ
Bàn Quản Lý Không Gian Geometric Space YCHIGS025
Bàn Quản Lý Không Gian Geometric Space YCHIGS025
5,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD046
Bàn Quản Lý YCHIMD046
8,000,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD045
Bàn Quản Lý YCHIMD045
8,000,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD044
Bàn Quản Lý YCHIMD044
4,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD043
Bàn Quản Lý YCHIMD043
8,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD042
Bàn Quản Lý YCHIMD042
8,000,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD041
Bàn Quản Lý YCHIMD041
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Bàn Quản Lý YCHIMD040
Bàn Quản Lý YCHIMD040
8,000,000đ