Tủ Locker

Tủ Locker được chia thành nhiều ngăn và có nhiều loại kích thước cho bạn chọn từ tủ 4 ngăn đến tủ 50 ngăn. Các ngăn tủ được xếp chồng lên nhau để tiết kiệm tối đa diện tính tuy nhiên chúng không cao quá tầm với của một người trung bình. Tác dụng đựng đồ cá nhân của tủ locker rất lớn. Chúng có thể phù hợp hầu hết với mọi loại mô hình kinh doanh, sinh hoạt, hay hoạt động của con người.

Tủ Locker có các công dụng chính như:

  • Dùng làm tủ đựng hồ sơ, giấy tờ
  • Dùng làm tủ đựng đồ dùng cá nhân
  • Bảo quản đồ dùng học tập tại trường học, trường mầm non
  • Sử dụng tủ locker làm tủ cá nhân đựng quần áo, giầy dép
Xem Thêm