Điện thoại đặt hàng
0901342288 - 0974590827

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc YCHI FURNITURE là một thương hiệu nội thất chuyên cung cấp các dòng sản phẩm bàn làm việc khá lâu đời tại Việt Nam. Qua sự thành công của bàn cụm văn phòng, YCHI vẫn luôn không ngừng phát triển, sáng tạo và cải tiến dựa trên tiêu chí tạo nên một không gian làm việc hiệu quả nhất. Điều này giúp cho các sản phẩm bàn của YCHI luôn không ngừng nâng cao về công năng, thẩm mỹ cũng như chất lượng.

Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS201
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS201
2,600,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT109
Bàn Làm Việc YCHIBT109
3,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT108
Bàn Làm Việc YCHIBT108
4,800,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT107
Bàn Làm Việc YCHIBT107
6,500,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 13%
Bàn Làm Việc YCHIBT105
Bàn Làm Việc YCHIBT105
4,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT104
Bàn Làm Việc YCHIBT104
3,700,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT101
Bàn Làm Việc YCHIBT101
3,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT099
Bàn Làm Việc YCHIBT099
3,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT098
Bàn Làm Việc YCHIBT098
3,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT097
Bàn Làm Việc YCHIBT097
3,900,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT095
Bàn Làm Việc YCHIBT095
2,900,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT094
Bàn Làm Việc YCHIBT094
2,900,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS003 (Tủ Cao)
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS003 (Tủ Cao)
6,500,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS002 (2 Ngăn Dọc)
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS002 (2 Ngăn Dọc)
4,500,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS001 (1 Ngăn Dọc)
Bàn Làm Việc Không Gian Art Space YCHIFS001 (1 Ngăn Dọc)
4,500,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT093
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT093
2,900,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT092
Bàn Làm Việc YCHIBT092
4,000,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT091
Bàn Làm Việc YCHIBT091
2,800,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT090
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT090
3,100,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space YCHILS001
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space YCHILS001
2,600,000đ 2,800,000đ
Tiết kiệm 7%
Bàn Làm Việc YCHIBT089
Bàn Làm Việc YCHIBT089
3,800,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT088
Bàn Làm Việc YCHIBT088
2,800,000đ 3,100,000đ
Tiết kiệm 10%
Bàn Làm Việc YCHIBT086
Bàn Làm Việc YCHIBT086
2,700,000đ
Bàn Làm Việc Đơn Không Gian K Space YCHIKS006 (1 K)
Bàn Làm Việc Đơn Không Gian K Space YCHIKS006 (1 K)
1,150,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT085
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT085
2,500,000đ 3,100,000đ
Tiết kiệm 19%
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT083
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT083
2,600,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT082
Bàn Làm Việc YCHIBT082
3,900,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT080
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT080
3,100,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT079
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT079
3,500,000đ
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT078
Bàn Làm Việc Liền Kệ YCHIBT078
2,600,000đ 3,100,000đ
Tiết kiệm 16%