Điện thoại đặt hàng
0906919068 - 0974590827

Bàn Cụm Làm Việc

Đối với văn phòng làm việc nhóm thì có lẽ những chiếc Bàn Cụm Làm Việc sẽ không thể thiếu với doanh nghiệp và công ty. Nếu chọn những chiếc bàn nhỏ đơn để ghép lại thành 1 bàn cụm thì việc làm đó sẽ làm ta mất thời gian và không thể liên kết được với nhau khi mỗi người 1 nơi. Chính vì thế những chiếc Bàn Cụm Làm Việc sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và có mối liên kết hơn khi ngồi làm việc chung 1 nhóm với nhau.

Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Geometric Space YCHIGS031
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Geometric Space YCHIGS031
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Geometric Space YCHIGS030
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Geometric Space YCHIGS030
14,500,000đ 15,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS210
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS210
24,000,000đ 26,000,000đ
Tiết kiệm 8%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS209
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS209
11,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS208
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS208
16,500,000đ 17,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS207
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS207
16,000,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS206
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS206
8,000,000đ 8,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS205
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS205
8,400,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS204
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS204
5,000,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS203
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS203
4,800,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS013
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS013
7,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 người Không Gian Art Space YCHIFS005 (Tủ Cao)
Bàn Làm Việc Cụm 2 người Không Gian Art Space YCHIFS005 (Tủ Cao)
6,200,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 người Không Gian Art Space YCHIFS004
Bàn Làm Việc Cụm 2 người Không Gian Art Space YCHIFS004
4,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS009 (Tủ Treo Kéo Dài)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS009 (Tủ Treo Kéo Dài)
9,200,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS008 (Tủ Giữa)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS008 (Tủ Giữa)
7,600,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS007 (Tủ Treo)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS007 (Tủ Treo)
9,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS006
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Time Space YCHIDS006
8,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS005 (Tủ Treo Kéo Dài)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS005 (Tủ Treo Kéo Dài)
7,000,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS004 (Tủ Treo)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS004 (Tủ Treo)
5,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS003
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Time Space YCHIDS003
4,900,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Không Gian Line Space YCHILS005
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Không Gian Line Space YCHILS005
14,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space YCHILS004
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space YCHILS004
11,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space YCHILS003
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space YCHILS003
8,000,000đ 8,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space YCHILS006 (Cạnh Nhau)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space YCHILS006 (Cạnh Nhau)
5,000,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space YCHILS002 (Đối Diện)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space YCHILS002 (Đối Diện)
4,800,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Basic Space YCHIBS011 (Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Basic Space YCHIBS011 (Tủ Trên)
10,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Basic Space YCHIBS010 (Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Basic Space YCHIBS010 (Tủ Trên)
7,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Basic Space YCHIBS009 (Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Basic Space YCHIBS009 (Tủ Trên)
5,000,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian K Space YCHIKS009 (1 K)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian K Space YCHIKS009 (1 K)
6,900,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian K Space YCHIKS008 (1 K)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian K Space YCHIKS008 (1 K)
4,800,000đ